Hae tästä blogista

lauantai 30. heinäkuuta 2022

Kuvia Rakanmäeltä

Tornion Laivajärvellä sijaitsee yksi Pohjois-Suomen merkittävimmistä rautakautisista muinaisjäännösalueista nimeltään Rakanmäki. Alueella on kahdeksan rautakautista hautaröykkiötä sekä näyttävä keskeltä avoin kivilatomus. Rakanmäki löytyi 1954, jolloin paikallinen opettaja ilmoitti kiviraunioista Muinaistieteelliselle toimikunnalle. Aluetta tutkinut arkeologi Nils Cleve totesi rauniot muinaishaudoiksi. Lisäksi alueen läheltä löydettiin vuonna 1980 asuinpaikka, jossa oli merkkejä raudanvalmistuksesta. 

Rakanmäki sijaitsee Tornion ja Keminmaan välisen tien nro 921 varrella Laivakankaan raviradan lähellä. Viitoitus alueelle löytyy vasta Laivajärventieltä. Henkilöautolla voi ajaa heikkokuntoista metsätietä noin 500 m lähes röykkiöalueen läheisyyteen, josta matkaa ryökkiöille on noin 200 metriä. Paikalla ei ole tilaa kuin yhdelle autolle ja auton kääntäminen metsätiellä voi olla varsinkin sateen jälkeen hankalaa. Tie jatkuu noin 300 metriä isommalle tielle, mutta tie oli sen verran uralla ja kartalla näkyi ylitettävä oja, joten emme lähteneet kokeilemaan ajamista sitä kautta tavallisella henkilöautolla.


Kaksi hautaröykkiötä on tutkittu. Toisesta röykkiöstä löytyi mm. pronssisen kaularenkaan katkelma ja palanutta ihmisluuta. Asuinpaikalta löydettiin liesikiveyksiä ja kuoppaliesiä, lisäksi esinelöytöinä tuluskivet, rautainen nuolenkärki, pronssispiraali ja metallien sulatuksessa käytetyt upokkaiden katkelmat. Upokkaista löytyi pisara pronssia. Mielenkiintoinen löytö oli norlantilainen rautainen lapioharkko, joka tunnistettiin metallinvalmistuksessa käytetyksi raaka-aineeksi.

Rakanmäen esineistöä Tornionlaakson museosta. Kuvan ylälaidassa lapioharkko.


Tornionlaakson museo on julkaissut alueesta www-sivut, joilla on mm. drone-kuvaa alueesta.

Alla on heinäkuun lopulla 2022 otettuja kuvia alueelta.


Yleiskuva alueesta Susihaudan (kivikehä) suuntaan.

Röykkiö

Röykkiöitä pohjoisen suuntaan.

Susihauta.


Jussi